Wij gebruiken cookies op deze site om jouw ervaring te verbeteren.

0001
Jouw score

Hoe hoger je score, hoe meer je ziet

Nieuwsgierige mensen worden beloond! Hoe meer je scrolt, klikt, kijkt en leest, hoe meer je ontgrendelt. Ga op avontuur en speel deze site helemaal uit.

Campagne Waterbazen

Waterbazen

Nederland zit vol Waterbazen Campagne brengt waterschapswerk dichtbij

Wij Nederlanders leven met water. We zijn niet anders gewend. Sterker nog: we vinden al dat water om ons heen zo normaal, dat we helemaal niet stilstaan bij het werk dat dagelijks nodig is om met water te kunnen leven. In opdracht van de Unie van Waterschappen ontwikkelden we een campagne die zoveel mogelijk Nederlanders betrekt bij de waterschappen én laat zien hoe je zelf bewust met water kunt omgaan.

Afbeelding
Waterbazen posters

Onder water? Nee, onder de aandacht

In 2019 voerden de Nederlandse waterschappen voor het eerst gezamenlijk campagne voor de waterschapsverkiezingen. Die campagne leidde tot aandacht voor waterbeheer, waterbewustzijn en het werk van de waterschappen. Die aandacht wilden de waterschappen graag vasthouden. Want door juist in de jaren tussen de waterschapsverkiezingen mensen bij het waterwerk te betrekken, creëer je een ideale opmaat naar de volgende verkiezingen in 2023.

Microplastic was jij je haar ermee?

De een koopt een regenton of vervangt de tegels in zijn tuin door groen. Een ander spoelt geen vochtige doekjes meer door het toilet of besluit korter te douchen. Veel Nederlanders zijn al best waterbewust bezig. Toch weten de meeste mensen dat niet van elkaar. Want om nou op een verjaardag te vertellen dat je korter bent gaan douchen… 

Vertel eens over je regenton
Waterbazen op iPad
Poept jouw hond wel eens aan de waterkant?
Waterbazen frituurvet

Wat een Waterbazen!

Daarom ontwikkelden we een campagne over Waterbazen. Wat dat zijn? Mensen die, door kleine aanpassingen te doen, bewust met water omgaan. Waterschappen zijn blij met Waterbazen. Want als er genoeg Waterbazen opstaan, kunnen we samen de gevolgen van klimaatverandering opvangen en zelfs tegengaan.

 

Succes komt in laagjes
De campagne maakt kleine initiatieven zichtbaar. Zo laten we zien dat we met z’n allen al hartstikke goed op weg zijn! Bovendien verlagen we hiermee de drempel voor anderen die ook waterbewust(er) willen worden. Pas daarna zetten we de stap naar het waterschapswerk en naar de grote uitdagingen waar we, als het om water gaat, mee te maken hebben. We vertellen daarbij wat de waterschappen doen en waarom het werk wat ze doen zo belangrijk is. Die gelaagdheid is van groot belang voor het succes van de campagne. Door samen kleine successen te vieren, creëren we de betrokkenheid die nodig is om de grotere boodschap over te brengen.  

 

Landelijke campagne, regionale kleur
De campagne kent vier flights, waarvan de laatste in het voorjaar van 2022 plaatsvindt. Elke flight kende een eigen aanpak en een passende middelenmix. Daarnaast ontwikkelden we een handige toolkit voor waterschappen. Deze toolkit bevat telkens de materialen die passen bij de laatste flight, maar geeft waterschappen ook de mogelijkheid om hun regionale ‘kleur’ eraan toe te voegen. Zo zorgen we ervoor dat waterschappen steeds optimaal kunnen aansluiten bij hun regio, doelgroep en actuele thema’s. 

Teaserfilmjpes Waterbazen - waterbergend