Wij gebruiken cookies op deze site om jouw ervaring te verbeteren.

0001
Jouw score

Hoe hoger je score, hoe meer je ziet

Nieuwsgierige mensen worden beloond! Hoe meer je scrolt, klikt, kijkt en leest, hoe meer je ontgrendelt. Ga op avontuur en speel deze site helemaal uit.

Online campagne voor primair onderwijs in regio Arnhem

header

Waarom het lerarentekort geen wervingsvraag is maar een imagoprobleem

Het lerarentekort in het basisonderwijs groeit. En het imago van het vak leraar heeft een positieve boost nodig. In opdracht van HAN University of Applied Sciences, Flores Onderwijs, Delta Scholengroep en De Onderwijsspecialisten ontwikkelden we bij GH+O een online branding campagne. Het doel? Zoveel mogelijk mensen nieuwsgierig maken naar het vak van basisschoolleraar in de regio. Door het eenzijdige imago aan te pakken en te laten zien dat lesgeven veel meer inhoudt dan ‘voor de klas staan’. 

Staand voor een digiboard iets uitleggen aan in rijtjes zittende leerlingen; dat is grof gezegd hoe veel mensen werken in het onderwijs voor zich zien. En ja, kennis en lesstof overbrengen is een belangrijk onderdeel van je baan als docent. Maar dit beeld is veel te eenzijdig. Leraren nemen allerlei rollen aan, passend bij hun talent en hun visie op onderwijs. Soms zijn leraren bijvoorbeeld artiest, als ze muziek integreren in hun wiskundeles. Ze zijn coach, wanneer ze een kind met een onvoldoende extra motiveren. Of ze zijn innovator, als ze ideeën bedenken om het onderwijs nóg beter te maken. Dus ja, lesgeven is meer dan ‘voor de klas staan’.

Eenzijdig beeld van het vak leraar

Je bent meer dan leraar

Met de campagne riepen we mensen op om ‘meer dan leraar’ te worden. Hiervoor maakten we content rondom drie echte Arnhemse leraren uit het regulier en speciaal onderwijs. Elk in hun eigen rol. Deze content – denk aan video’s, animaties en fotografie – verspreidden we via social media. Met geoptimaliseerde boodschappen voor LinkedIn, Snapchat, Instagram en Facebook. Via de campagnesite werden de verschillende doelgroepen zo snel mogelijk doorgestuurd naar relevante websites met meer info over de HAN Pabo, zij-instromen of actuele regionale vacatures.

Je bent leraar en Innovator
Je bent leraar en Artiest
Leraar en coach
kamiel
celine

Prikkelende Insta Stories over drie leraren in hun 'rol'

ian

Overzichtelijke campagnesite met meer informatie én inspiratie

Afbeelding
meer dan leraar

Een ‘dankjewel’ van de burgemeester

Tijdens de productie van de campagne kondigt de overheid aan dat alle scholen moeten sluiten. Voor scholen, leraren én ouders een enorm hectische tijd. En ook bij GH+O hebben we onszelf afgevraagd: moeten we de campagne nu wel door laten gaan? Maar het werd snel duidelijk dat de boodschap alleen maar relevanter was geworden. Door de coronacrisis werden niet alleen de veerkracht en flexibiliteit van leraren heel zichtbaar. Ook zag iedereen hoe leraren schijnbaar moeiteloos verschillende rollen op zich namen, zoals crisismanager, vlogger en troostgever, maar ook it’er, studiobouwer, knutselaar, tuinbioloog, sportcoach en grappenmaker. Binnen korte tijd maakten we een extra video, over het werk van Arnhemse leraren in coronatijd. Met beeldmateriaal dat leraren en ouders uit de regio zelf schoten. En als bonus: een voice-over van burgemeester Marcouch.

De coronacrisis maakte nóg duidelijker hoe veelzijdig het leraarschap is

Je bent meer dan leraar